أحدث الصفقات
 • { "id": 223318, "age": 24, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-20T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 0.5, "id": 436155, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1423, "name": "نوتينجهام فورست", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1423.png" }, "teamTo": { "id": 1622, "name": "دي سي يونايتد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1622.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-07-19T00:00:00", "dateTo": "2023-03-19T00:00:00", "duration": null, "id": 436154, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 14, "teamFrom": { "id": 822, "name": "هدرسفيلد تاون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/822.png" }, "teamTo": { "id": 1423, "name": "نوتينجهام فورست", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1423.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-06-27T00:00:00", "dateTo": "2022-07-17T00:00:00", "duration": null, "id": 436153, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 8, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 822, "name": "هدرسفيلد تاون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/822.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1998-10-14T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/223318.png", "name": "لويس أوبراين", "nationality": "إنجلترا", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 1622, "name": "دي سي يونايتد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1622.png" } } لويس أوبراين 24 عاما إعارة نوتينجهام فورستدي سي يونايتد 2023 تعليقات
 • { "id": 132061, "age": 23, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-16T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 5, "id": 436050, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "teamTo": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-07-07T00:00:00", "dateTo": "2023-03-15T00:00:00", "duration": null, "id": 436049, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 19, "teamFrom": { "id": 1103, "name": "ريفر بليت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1103.png" }, "teamTo": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-01-29T00:00:00", "dateTo": "2022-06-27T00:00:00", "duration": 0.5, "id": 436048, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 9, "teamFrom": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "teamTo": { "id": 1103, "name": "ريفر بليت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1103.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-01-27T00:00:00", "dateTo": "2022-01-28T00:00:00", "duration": 4.5, "id": 436047, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": 17.17, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1103, "name": "ريفر بليت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1103.png" }, "teamTo": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-06-27T00:00:00", "dateTo": "2022-01-27T00:00:00", "duration": null, "id": 436046, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 9, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1103, "name": "ريفر بليت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1103.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2000-01-31T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/132061.png", "name": "جوليان ألفاريز", "nationality": "الأرجنتين", "position": "مهاجم", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" } } جوليان ألفاريز 23 عاما تجديد مانشستر سيتيمانشستر سيتي 2028 تعليقات
 • { "id": 115602, "age": 28, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-14T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 4, "id": 435998, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 68, "teamFrom": { "id": 757, "name": "نابولي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/757.png" }, "teamTo": { "id": 757, "name": "نابولي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/757.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-01-13T00:00:00", "dateTo": "2023-03-14T00:00:00", "duration": 3, "id": 435999, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 68, "teamFrom": { "id": 117, "name": "سيلتا فيجو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/117.png" }, "teamTo": { "id": 757, "name": "نابولي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/757.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-07-06T00:00:00", "dateTo": "2020-01-08T00:00:00", "duration": null, "id": 435997, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 14, "teamFrom": { "id": 1360, "name": "نوردشيايلاند", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1360.png" }, "teamTo": { "id": 117, "name": "سيلتا فيجو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/117.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2015-06-25T00:00:00", "dateTo": "2017-06-25T00:00:00", "duration": null, "id": 435996, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 14, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1360, "name": "نوردشيايلاند", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1360.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1994-11-25T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/115602.png", "name": "ستانيسلاف لوبوتكا", "nationality": "سلوفاكيا", "position": "وسط", "shirt": 68, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 757, "name": "نابولي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/757.png" } } ستانيسلاف لوبوتكا 28 عاما تجديد نابولينابولي 2027 تعليقات
 • { "id": 23912, "age": 30, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-10T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 435860, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 8, "name": "المصري", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/8.png" }, "teamTo": { "id": 13290, "name": "بيبرام", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13290.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-09-07T00:00:00", "dateTo": "2023-02-15T00:00:00", "duration": null, "id": 435859, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "teamTo": { "id": 8, "name": "المصري", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/8.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-12-02T00:00:00", "dateTo": "2021-09-06T00:00:00", "duration": null, "id": 435858, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "teamTo": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-06-14T00:00:00", "dateTo": "2020-11-23T00:00:00", "duration": null, "id": 435857, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 21, "teamFrom": { "id": 182, "name": "الاتفاق", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/182.png" }, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-12-19T00:00:00", "dateTo": "2018-06-07T00:00:00", "duration": 6, "id": 435856, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 22, "teamFrom": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "teamTo": { "id": 182, "name": "الاتفاق", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/182.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-06-10T00:00:00", "dateTo": "2017-12-14T00:00:00", "duration": null, "id": 435855, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 923, "name": "مصر للمقاصة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/923.png" }, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-07-12T00:00:00", "dateTo": "2017-06-09T00:00:00", "duration": null, "id": 435854, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "teamTo": { "id": 923, "name": "مصر للمقاصة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/923.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2015-07-08T00:00:00", "dateTo": "2016-07-12T00:00:00", "duration": null, "id": 435853, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 1.18, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 923, "name": "مصر للمقاصة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/923.png" }, "teamTo": { "id": 1, "name": "الأهلي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2014-07-12T00:00:00", "dateTo": "2015-07-07T00:00:00", "duration": null, "id": 435852, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 501, "name": "تليفونات بني سويف", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/501.png" }, "teamTo": { "id": 923, "name": "مصر للمقاصة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/923.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2013-07-13T00:00:00", "dateTo": "2014-07-13T00:00:00", "duration": null, "id": 435851, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 501, "name": "تليفونات بني سويف", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/501.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1992-09-09T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/23912.png", "name": "أحمد الشيخ", "nationality": "مصر", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 13290, "name": "بيبرام", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13290.png" } } أحمد الشيخ 30 عاما انتقال المصريبيبرام 2023 تعليقات
 • { "id": 209078, "age": 21, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-15T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 4, "id": 436005, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-01-11T00:00:00", "dateTo": "2023-03-14T00:00:00", "duration": null, "id": 436004, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 25, "teamFrom": { "id": 762, "name": "غيرمينال بيرسخوت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/762.png" }, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-08-27T00:00:00", "dateTo": "2022-01-08T00:00:00", "duration": 1, "id": 436003, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "teamTo": { "id": 762, "name": "غيرمينال بيرسخوت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/762.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-01-27T00:00:00", "dateTo": "2021-08-26T00:00:00", "duration": 4.5, "id": 436002, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 6.02, "shirt": 25, "teamFrom": { "id": 2235, "name": "انديبيندانتي سانتا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2235.png" }, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-12-25T00:00:00", "dateTo": "2021-01-25T00:00:00", "duration": null, "id": 436001, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 55, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 2235, "name": "انديبيندانتي سانتا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2235.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-11-02T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/209078.png", "name": "مويسيس كايسيدو", "nationality": "الإكوادور", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" } } مويسيس كايسيدو 21 عاما تجديد برايتونبرايتون 2027 تعليقات
 • { "id": 11543, "age": 31, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-03T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 1.5, "id": 435635, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "teamTo": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2013-06-26T00:00:00", "dateTo": "2023-03-03T00:00:00", "duration": null, "id": 435634, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1992-02-06T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/11543.png", "name": "سيرجي روبيرتو", "nationality": "إسبانيا", "position": "مدافع", "shirt": 20, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" } } سيرجي روبيرتو 31 عاما تجديد برشلونةبرشلونة 2024 تعليقات
 • { "id": 23579, "age": 34, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-03T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 1.5, "id": 435632, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 13, "teamFrom": { "id": 153, "name": "بايرن ميونيخ", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/153.png" }, "teamTo": { "id": 153, "name": "بايرن ميونيخ", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/153.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-10-02T00:00:00", "dateTo": "2023-03-03T00:00:00", "duration": null, "id": 435633, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 13, "teamFrom": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "teamTo": { "id": 153, "name": "بايرن ميونيخ", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/153.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-08-24T00:00:00", "dateTo": "2020-09-29T00:00:00", "duration": null, "id": 435631, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 17, "teamFrom": { "id": 857, "name": "ستوك سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/857.png" }, "teamTo": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-07-19T00:00:00", "dateTo": "2018-08-23T00:00:00", "duration": null, "id": 435630, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 155, "name": "شالكه", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/155.png" }, "teamTo": { "id": 857, "name": "ستوك سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/857.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2014-06-23T00:00:00", "dateTo": "2017-07-18T00:00:00", "duration": null, "id": 435629, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 13, "teamFrom": { "id": 297, "name": "ماينتس 05", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/297.png" }, "teamTo": { "id": 155, "name": "شالكه", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/155.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2011-06-22T00:00:00", "dateTo": "2014-06-24T00:00:00", "duration": null, "id": 435628, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 13, "teamFrom": { "id": 161, "name": "هامبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/161.png" }, "teamTo": { "id": 297, "name": "ماينتس 05", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/297.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2004-06-22T00:00:00", "dateTo": "2011-06-22T00:00:00", "duration": null, "id": 435626, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 167, "name": "نورمبرغ", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/167.png" }, "teamTo": { "id": 161, "name": "هامبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/161.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2009-06-22T00:00:00", "dateTo": "2010-06-22T00:00:00", "duration": null, "id": 435627, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 167, "name": "نورمبرغ", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/167.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1989-03-23T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/23579.png", "name": "شوبو موتنج", "nationality": "الكاميرون", "position": "مهاجم", "shirt": 13, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 153, "name": "بايرن ميونيخ", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/153.png" } } شوبو موتنج 34 عاما تجديد بايرن ميونيخبايرن ميونيخ 2024 تعليقات
 • { "id": 235598, "age": 18, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-02T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 435562, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 89, "name": "تشيلسي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/89.png" }, "teamTo": { "id": 1087, "name": "فاسكو دا جاما", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1087.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2023-01-05T00:00:00", "dateTo": "2023-03-01T00:00:00", "duration": 4, "id": 435561, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 12.5, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1087, "name": "فاسكو دا جاما", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1087.png" }, "teamTo": { "id": 89, "name": "تشيلسي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/89.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-12-30T00:00:00", "dateTo": "2023-01-03T00:00:00", "duration": null, "id": 435560, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1087, "name": "فاسكو دا جاما", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1087.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2004-05-03T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/235598.png", "name": "أندري سانتوس", "nationality": "البرازيل", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 1087, "name": "فاسكو دا جاما", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1087.png" } } أندري سانتوس 18 عاما إعارة تشيلسيفاسكو دا جاما 2023 تعليقات
 • { "id": 119084, "age": 29, "career": [ { "dateFrom": "2023-03-03T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 0.5, "id": 435642, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": 0, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 12608, "name": "هاتاي سبور", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12608.png" }, "teamTo": { "id": 646, "name": "السد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/646.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-08-01T00:00:00", "dateTo": "2023-03-03T00:00:00", "duration": null, "id": 435641, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 434, "name": "الوداد الرياضي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/434.png" }, "teamTo": { "id": 12608, "name": "هاتاي سبور", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12608.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-09-22T00:00:00", "dateTo": "2021-07-31T00:00:00", "duration": null, "id": 435640, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 2234, "name": "هيبي شينا فورتون أف سي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2234.png" }, "teamTo": { "id": 434, "name": "الوداد الرياضي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/434.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-07-28T00:00:00", "dateTo": "2020-08-17T00:00:00", "duration": null, "id": 435639, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 434, "name": "الوداد الرياضي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/434.png" }, "teamTo": { "id": 2234, "name": "هيبي شينا فورتون أف سي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2234.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-07-25T00:00:00", "dateTo": "2019-07-28T00:00:00", "duration": null, "id": 435638, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 2234, "name": "هيبي شينا فورتون أف سي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2234.png" }, "teamTo": { "id": 434, "name": "الوداد الرياضي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/434.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-07-08T00:00:00", "dateTo": "2019-07-25T00:00:00", "duration": null, "id": 435637, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1529, "name": "نهضة بركان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1529.png" }, "teamTo": { "id": 2234, "name": "هيبي شينا فورتون أف سي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2234.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-06-28T00:00:00", "dateTo": "2018-07-08T00:00:00", "duration": null, "id": 435636, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1529, "name": "نهضة بركان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1529.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1993-06-25T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/119084.png", "name": "أيوب الكعبي", "nationality": "المغرب", "position": "مهاجم", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 646, "name": "السد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/646.png" } } أيوب الكعبي 29 عاما انتقال هاتاي سبورالسد 2023 تعليقات
صفقات محتملة
 • { "id": 30098, "age": 24, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 163, "name": "فولفسبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/163.png" }, "teamTo": { "id": 196, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/196.png" } }, { "dateFrom": "2022-06-01T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 411570, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 160, "name": "شتوتجارت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/160.png" }, "teamTo": { "id": 163, "name": "فولفسبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/163.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-08-28T00:00:00", "dateTo": "2022-05-31T00:00:00", "duration": 1, "id": 411569, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 163, "name": "فولفسبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/163.png" }, "teamTo": { "id": 160, "name": "شتوتجارت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/160.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-05-29T00:00:00", "dateTo": "2021-08-27T00:00:00", "duration": null, "id": 411568, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 29, "teamFrom": { "id": 1042, "name": "سانت باولي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1042.png" }, "teamTo": { "id": 163, "name": "فولفسبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/163.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-01-01T00:00:00", "dateTo": "2021-05-28T00:00:00", "duration": null, "id": 411567, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 163, "name": "فولفسبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/163.png" }, "teamTo": { "id": 1042, "name": "سانت باولي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1042.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-04-25T00:00:00", "dateTo": "2020-12-31T00:00:00", "duration": null, "id": 411566, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 29, "teamFrom": { "id": 1016, "name": "وادي دجلة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1016.png" }, "teamTo": { "id": 163, "name": "فولفسبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/163.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-09-09T00:00:00", "dateTo": "2020-04-22T00:00:00", "duration": null, "id": 411565, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 33, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1016, "name": "وادي دجلة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1016.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1999-02-07T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/30098.png", "name": "عمر مرموش", "nationality": "مصر", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 196, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/196.png" }, "rumoredTransferSource": "سكاي " }المصدر: سكاي عمر مرموش 24 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 3262, "age": 35, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "teamTo": { "id": 211, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" } }, { "dateFrom": "2009-07-05T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 425250, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 9, "teamFrom": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "teamTo": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2005-01-15T00:00:00", "dateTo": "2009-07-04T00:00:00", "duration": null, "id": 425249, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1987-12-19T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/3262.png", "name": "كريم بنزيمة", "nationality": "فرنسا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 211, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "rumoredTransferSource": "النادي" }المصدر: النادي كريم بنزيمة 35 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 188469, "age": 19, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 156, "name": "باير ليفركوزن", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/156.png" }, "teamTo": { "id": 111, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" } }, { "dateFrom": "2019-06-29T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 411874, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 27, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 156, "name": "باير ليفركوزن", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/156.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2003-05-03T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/188469.png", "name": "فلوريان فيرتز", "nationality": "ألمانيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 111, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "rumoredTransferSource": "بيلد" }المصدر: بيلد فلوريان فيرتز 19 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 22737, "age": 29, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 101, "name": "توتنام هوتسبر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/101.png" }, "teamTo": { "id": 95, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/95.png" } }, { "dateFrom": "2010-06-22T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 421907, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 298, "name": "نورويتش سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/298.png" }, "teamTo": { "id": 101, "name": "توتنام هوتسبر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/101.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2012-06-22T00:00:00", "dateTo": "2013-06-23T00:00:00", "duration": null, "id": 421908, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 199, "name": "ليستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/199.png" }, "teamTo": { "id": 298, "name": "نورويتش سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/298.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2013-01-24T00:00:00", "dateTo": "2013-06-22T00:00:00", "duration": null, "id": 421909, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 199, "name": "ليستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/199.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1993-07-27T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/22737.png", "name": "هاري كين", "nationality": "إنجلترا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 95, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/95.png" }, "rumoredTransferSource": "تايمز" }المصدر: تايمز هاري كين 29 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 236393, "age": 21, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 498, "name": "أسيك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/498.png" }, "teamTo": { "id": 1, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" } }, { "dateFrom": "2021-12-31T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 436150, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 6, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 498, "name": "أسيك", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/498.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-10-29T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/236393.png", "name": "زوجرانا محمد", "nationality": "كوت ديفوار", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 1, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "rumoredTransferSource": "اللاعب" }المصدر: اللاعب زوجرانا محمد 21 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 30761, "age": 28, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 93, "name": "ليفربول", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/93.png" }, "teamTo": { "id": 154, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/154.png" } }, { "dateFrom": "2018-06-21T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 422323, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 8, "teamFrom": { "id": 1742, "name": "لايبزج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1742.png" }, "teamTo": { "id": 93, "name": "ليفربول", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/93.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-06-24T00:00:00", "dateTo": "2018-06-19T00:00:00", "duration": null, "id": 422322, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 8, "teamFrom": { "id": 1012, "name": "سالزبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1012.png" }, "teamTo": { "id": 1742, "name": "لايبزج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1742.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2014-06-23T00:00:00", "dateTo": "2016-06-23T00:00:00", "duration": null, "id": 422321, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 308, "name": "إيستر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/308.png" }, "teamTo": { "id": 1012, "name": "سالزبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1012.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2013-08-22T00:00:00", "dateTo": "2014-06-23T00:00:00", "duration": null, "id": 422320, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1337, "name": "هوريا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1337.png" }, "teamTo": { "id": 308, "name": "إيستر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/308.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2003-12-24T00:00:00", "dateTo": "2013-08-22T00:00:00", "duration": null, "id": 422319, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1337, "name": "هوريا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1337.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1995-02-10T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/30761.png", "name": "نابي كيتا ", "nationality": "غينيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 154, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/154.png" }, "rumoredTransferSource": "فوتبول إنسايدر" }المصدر: فوتبول إنسايدر نابي كيتا 28 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 22737, "age": 29, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 101, "name": "توتنام هوتسبر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/101.png" }, "teamTo": { "id": 95, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/95.png" } }, { "dateFrom": "2010-06-22T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 421907, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 298, "name": "نورويتش سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/298.png" }, "teamTo": { "id": 101, "name": "توتنام هوتسبر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/101.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2012-06-22T00:00:00", "dateTo": "2013-06-23T00:00:00", "duration": null, "id": 421908, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 199, "name": "ليستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/199.png" }, "teamTo": { "id": 298, "name": "نورويتش سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/298.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2013-01-24T00:00:00", "dateTo": "2013-06-22T00:00:00", "duration": null, "id": 421909, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 199, "name": "ليستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/199.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1993-07-27T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/22737.png", "name": "هاري كين", "nationality": "إنجلترا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 95, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/95.png" }, "rumoredTransferSource": "صن" }المصدر: صن هاري كين 29 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 130742, "age": 23, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 135, "name": "يوفنتوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/135.png" }, "teamTo": { "id": 237, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" } }, { "dateFrom": "2022-01-25T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 427746, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 7, "teamFrom": { "id": 323, "name": "فيورنتينا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/323.png" }, "teamTo": { "id": 135, "name": "يوفنتوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/135.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-06-25T00:00:00", "dateTo": "2022-01-25T00:00:00", "duration": null, "id": 427745, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 28, "teamFrom": { "id": 209, "name": "بارتيزان بلجراد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/209.png" }, "teamTo": { "id": 323, "name": "فيورنتينا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/323.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-06-27T00:00:00", "dateTo": "2018-06-27T00:00:00", "duration": null, "id": 427744, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 28, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 209, "name": "بارتيزان بلجراد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/209.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2000-01-28T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/130742.png", "name": "دوسان فلاوفيتش", "nationality": "صربيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 237, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "rumoredTransferSource": "كالتشيو ميركاتو" }المصدر: كالتشيو ميركاتو دوسان فلاوفيتش 23 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 3016, "age": 35, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "teamTo": { "id": 269, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/269.png" } }, { "dateFrom": "2021-08-09T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 379692, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 30, "teamFrom": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "teamTo": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2004-06-17T00:00:00", "dateTo": "2021-06-26T00:00:00", "duration": null, "id": 379691, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1987-06-23T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/3016.png", "name": "ليونيل ميسي", "nationality": "الأرجنتين", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 269, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/269.png" }, "rumoredTransferSource": "ماركا" }المصدر: ماركا ليونيل ميسي 35 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 18233, "age": 31, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 116, "name": "أتليتك بلباو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/116.png" }, "teamTo": { "id": 111, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" } }, { "dateFrom": "2018-01-24T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 425574, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 4, "teamFrom": { "id": 124, "name": "ريال سوسيداد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/124.png" }, "teamTo": { "id": 116, "name": "أتليتك بلباو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/116.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2011-06-25T00:00:00", "dateTo": "2018-01-24T00:00:00", "duration": null, "id": 425573, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 6, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 124, "name": "ريال سوسيداد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/124.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1991-05-17T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/18233.png", "name": "إينيجو مارتينيز", "nationality": "إسبانيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 111, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "rumoredTransferSource": "تقرير إسباني" }المصدر: تقرير إسباني إينيجو مارتينيز 31 عاما انتقال تعليقات
اسم اللاعبمن - إلىالسعرالسنالعقدانتهاءالإعجاباتالتعليقاتالمزيد
أحمد سعد
منسوهاجالىالمدينة المنورة
السعر
السن33
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
لاندينج بادجي
منالىبيكيني
السعر
السن19
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
ديفيز فاسكيز
منجوارانيالىميلان
السعر
السن24
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
مسعود أوزيل
منإسطنبول باشاك شهيرالىمعتزل
السعر
السن34
العقداعتزال
إنتهاء2023
تعليقات
إيمانويل أديبايور
منقيصري سبورالىمعتزل
السعر
السن39
العقداعتزال
إنتهاء2023
تعليقات
لويس أوبراين
مننوتينجهام فورستالىدي سي يونايتد
السعر
السن24
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
جوليان ألفاريز
منمانشستر سيتيالىمانشستر سيتي
السعر
السن23
العقدتجديد
إنتهاء2028
تعليقات
محمد جبس
منالىلافيينا
السعر
السن21
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
مويسيس كايسيدو
منبرايتونالىبرايتون
السعر
السن21
العقدتجديد
إنتهاء2027
تعليقات
ستانيسلاف لوبوتكا
مننابوليالىنابولي
السعر
السن28
العقدتجديد
إنتهاء2027
تعليقات
أحمد الشيخ
منالمصريالىبيبرام
السعر
السن30
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
سيرجي روبيرتو
منبرشلونةالىبرشلونة
السعر
السن31
العقدتجديد
إنتهاء2024
تعليقات
شوبو موتنج
منبايرن ميونيخالىبايرن ميونيخ
السعر
السن34
العقدتجديد
إنتهاء2024
تعليقات
أيوب الكعبي
منهاتاي سبورالىالسد
السعر
السن29
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
أندري سانتوس
منتشيلسيالىفاسكو دا جاما
السعر
السن18
العقدإعارة
إنتهاء2023
تعليقات
إبراهيم يحيى
منالىبورتو السويس
السعر
السن21
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
يوسف حسام
منالىالعبور بالقليوبية
السعر
السن21
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
كامارا
منالىالإعلاميين
السعر
السن21
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
راؤول ساندا
منالىنادي قطر
السعر
السن21
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
أحمد ممدوح
منالىالمستقبل سبورت
السعر
السن21
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
© 2020 ميركاتو في الجول دوت كوم يتم تطويره و ادارته بواسطة اعلن معنا