أحدث الصفقات
 • { "id": 3262, "age": 35, "career": [ { "dateFrom": "2023-06-05T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 3, "id": 437567, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": 0, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 13013, "name": "لاعب حر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13013.png" }, "teamTo": { "id": 175, "name": "الاتحاد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/175.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2023-06-02T00:00:00", "dateTo": "2023-06-04T00:00:00", "duration": null, "id": 437566, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": 0, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "teamTo": { "id": 13013, "name": "لاعب حر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13013.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2009-07-02T00:00:00", "dateTo": "2023-05-31T00:00:00", "duration": null, "id": 437565, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 9, "teamFrom": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "teamTo": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2005-01-11T00:00:00", "dateTo": "2009-06-30T00:00:00", "duration": null, "id": 437564, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 211, "name": "أولمبيك ليون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/211.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1987-12-19T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/3262.png", "name": "كريم بنزيمة", "nationality": "فرنسا", "position": "مهاجم", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 175, "name": "الاتحاد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/175.png" } } كريم بنزيمة 35 عاما انتقال لاعب حرالاتحاد 2026 تعليقات
 • { "id": 118815, "age": 24, "career": [ { "dateFrom": "2023-06-02T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 5, "id": 437413, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 17, "teamFrom": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "teamTo": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-08-01T00:00:00", "dateTo": "2023-06-01T00:00:00", "duration": null, "id": 437412, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 17, "teamFrom": { "id": 310, "name": "ليل", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/310.png" }, "teamTo": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-08-01T00:00:00", "dateTo": "2019-07-26T00:00:00", "duration": null, "id": 437411, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 29, "teamFrom": { "id": 535, "name": "سبورتنج لشبونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/535.png" }, "teamTo": { "id": 310, "name": "ليل", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/310.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-01-28T00:00:00", "dateTo": "2018-07-31T00:00:00", "duration": null, "id": 437410, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 93, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 535, "name": "سبورتنج لشبونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/535.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1999-06-10T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/118815.png", "name": "رافائيل لياو", "nationality": "البرتغال", "position": "وسط", "shirt": 17, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" } } رافائيل لياو 24 عاما تجديد ميلانميلان 2028 تعليقات
 • { "id": 23116, "age": 29, "career": [ { "dateFrom": "2023-06-01T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 437409, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1361, "name": "أبولون ليماسول", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1361.png" }, "teamTo": { "id": 13013, "name": "لاعب حر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13013.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2023-01-01T00:00:00", "dateTo": "2023-06-01T00:00:00", "duration": 1.5, "id": 437408, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 0, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 527, "name": "أنورثوزيس فاماجوستا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/527.png" }, "teamTo": { "id": 1361, "name": "أبولون ليماسول", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1361.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-08-31T00:00:00", "dateTo": "2022-12-31T00:00:00", "duration": null, "id": 437407, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "teamTo": { "id": 527, "name": "أنورثوزيس فاماجوستا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/527.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-01-03T00:00:00", "dateTo": "2021-08-29T00:00:00", "duration": 1, "id": 437406, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 12647, "name": "فولوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12647.png" }, "teamTo": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-09-25T00:00:00", "dateTo": "2021-01-01T00:00:00", "duration": 1, "id": 437405, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "teamTo": { "id": 12647, "name": "فولوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12647.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-05-09T00:00:00", "dateTo": "2020-09-23T00:00:00", "duration": null, "id": 437404, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 786, "name": "لاريسا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/786.png" }, "teamTo": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-08-24T00:00:00", "dateTo": "2020-05-07T00:00:00", "duration": null, "id": 437403, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "teamTo": { "id": 786, "name": "لاريسا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/786.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-07-24T00:00:00", "dateTo": "2019-08-23T00:00:00", "duration": null, "id": 437402, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 2145, "name": "أتروميتوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2145.png" }, "teamTo": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-01-16T00:00:00", "dateTo": "2019-07-23T00:00:00", "duration": null, "id": 437401, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "teamTo": { "id": 2145, "name": "أتروميتوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2145.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-07-28T00:00:00", "dateTo": "2019-01-15T00:00:00", "duration": null, "id": 437400, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 74, "teamFrom": { "id": 2145, "name": "أتروميتوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2145.png" }, "teamTo": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-08-16T00:00:00", "dateTo": "2018-07-26T00:00:00", "duration": null, "id": 437399, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "teamTo": { "id": 2145, "name": "أتروميتوس", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2145.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-01-10T00:00:00", "dateTo": "2017-08-15T00:00:00", "duration": null, "id": 437398, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 74, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 329, "name": "باوك سالونيكي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/329.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1993-09-17T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/23116.png", "name": "عمرو وردة", "nationality": "مصر", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 13013, "name": "لاعب حر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13013.png" } } عمرو وردة 29 عاما انتقال أبولون ليماسوللاعب حر 2023 تعليقات
 • { "id": 102967, "age": 28, "career": [ { "dateFrom": "2023-05-31T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 3, "id": 437383, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "teamTo": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-01-28T00:00:00", "dateTo": "2023-05-30T00:00:00", "duration": null, "id": 437382, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1994-08-04T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/102967.png", "name": "بلاتي توريه", "nationality": "بوركينا فاسو", "position": "وسط", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 1451, "name": "بيراميدز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1451.png" } } بلاتي توريه 28 عاما تجديد بيراميدزبيراميدز 2026 تعليقات
 • { "id": 118902, "age": 24, "career": [ { "dateFrom": "2021-06-29T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 422376, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "teamTo": { "id": 95, "name": "مانشستر يونايتد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/95.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-10-03T00:00:00", "dateTo": "2021-06-29T00:00:00", "duration": 1, "id": 422375, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 95, "name": "مانشستر يونايتد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/95.png" }, "teamTo": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-06-28T00:00:00", "dateTo": "2020-10-02T00:00:00", "duration": null, "id": 422374, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 224, "name": "بورتو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/224.png" }, "teamTo": { "id": 95, "name": "مانشستر يونايتد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/95.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-12-27T00:00:00", "dateTo": "2018-06-25T00:00:00", "duration": null, "id": 422373, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 30, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 224, "name": "بورتو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/224.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1999-03-18T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/118902.png", "name": "ديوجو دالوت", "nationality": "البرتغال", "position": "مدافع", "shirt": 20, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 95, "name": "مانشستر يونايتد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/95.png" } } ديوجو دالوت 24 عاما انتهاء إعارة ميلانمانشستر يونايتد 2021 تعليقات
 • { "id": 120302, "age": 30, "career": [ { "dateFrom": "2018-06-28T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 411459, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "حارس مرمى", "price": null, "shirt": 26, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 195, "name": "فرايبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/195.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1993-06-13T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/120302.png", "name": "مارك فليكن", "nationality": "هولندا", "position": "حارس مرمى", "shirt": 26, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 195, "name": "فرايبورج", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/195.png" } } مارك فليكن 30 عاما انتقال حر فرايبورج 2018 تعليقات
 • { "id": 6233, "age": 33, "career": [ { "dateFrom": "2023-05-26T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 0.5, "id": 437346, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": 0, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 127, "name": "فياريال", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/127.png" }, "teamTo": { "id": 555, "name": "ساو باولو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/555.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-07-26T00:00:00", "dateTo": "2017-01-26T00:00:00", "duration": null, "id": 437345, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 89, "name": "تشيلسي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/89.png" }, "teamTo": { "id": 127, "name": "فياريال", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/127.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "0001-12-30T00:00:00", "dateTo": "2016-06-30T00:00:00", "duration": null, "id": 437344, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 11, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 89, "name": "تشيلسي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/89.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1989-09-02T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/6233.png", "name": "ألكساندر باتو", "nationality": "البرازيل", "position": "مهاجم", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 555, "name": "ساو باولو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/555.png" } } ألكساندر باتو 33 عاما انتقال فياريالساو باولو 2023 تعليقات
 • { "id": 132101, "age": 21, "career": [ { "dateFrom": "2023-05-23T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 4, "id": 437170, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 7, "teamFrom": { "id": 83, "name": "أرسنال", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/83.png" }, "teamTo": { "id": 83, "name": "أرسنال", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/83.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-06-28T00:00:00", "dateTo": "2023-05-22T00:00:00", "duration": null, "id": 437169, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 7, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 83, "name": "أرسنال", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/83.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-09-05T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/132101.png", "name": "بوكايو ساكا", "nationality": "إنجلترا", "position": "وسط", "shirt": 7, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 83, "name": "أرسنال", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/83.png" } } بوكايو ساكا 21 عاما تجديد أرسنالأرسنال 2027 تعليقات
 • { "id": 31034, "age": 28, "career": [ { "dateFrom": "2023-05-21T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 4, "id": 437162, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": 0, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 332, "name": "بنفيكا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/332.png" }, "teamTo": { "id": 156, "name": "باير ليفركوزن", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/156.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "1999-12-29T00:00:00", "dateTo": "2023-05-21T00:00:00", "duration": null, "id": 437161, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 3, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 332, "name": "بنفيكا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/332.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1994-12-24T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/31034.png", "name": "أليخاندرو جريمالدو", "nationality": "إسبانيا", "position": "مدافع", "shirt": null, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 156, "name": "باير ليفركوزن", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/156.png" } } أليخاندرو جريمالدو 28 عاما انتقال بنفيكاباير ليفركوزن 2027 تعليقات
 • { "id": 19273, "age": 29, "career": [ { "dateFrom": "2023-05-19T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 5, "id": 437124, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 5, "teamFrom": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "teamTo": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2013-07-14T00:00:00", "dateTo": "2023-05-19T00:00:00", "duration": null, "id": 437123, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": 5, "teamFrom": { "id": 143, "name": "روما", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/143.png" }, "teamTo": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2012-12-29T00:00:00", "dateTo": "2013-07-14T00:00:00", "duration": null, "id": 437122, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1093, "name": "كورينثيانز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1093.png" }, "teamTo": { "id": 143, "name": "روما", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/143.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2011-12-27T00:00:00", "dateTo": "2012-08-16T00:00:00", "duration": null, "id": 437121, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مدافع", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1093, "name": "كورينثيانز", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1093.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1994-05-13T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/19273.png", "name": "ماركينيوس ", "nationality": "البرازيل", "position": "مدافع", "shirt": 5, "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" } } ماركينيوس 29 عاما تجديد باريس سان جيرمانباريس سان جيرمان 2028 تعليقات
صفقات محتملة
 • { "id": 3016, "age": 35, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 13013, "name": "لاعب حر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13013.png" }, "teamTo": { "id": 12790, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12790.png" } }, { "dateFrom": "2023-06-04T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 437472, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "teamTo": { "id": 13013, "name": "لاعب حر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13013.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-08-09T00:00:00", "dateTo": "2023-06-03T00:00:00", "duration": null, "id": 437471, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 30, "teamFrom": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "teamTo": { "id": 237, "name": "باريس سان جيرمان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2004-06-16T00:00:00", "dateTo": "2021-06-25T00:00:00", "duration": null, "id": 437470, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 111, "name": "برشلونة", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/111.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1987-06-23T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/3016.png", "name": "ليونيل ميسي", "nationality": "الأرجنتين", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 12790, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/12790.png" }, "rumoredTransferSource": null } ليونيل ميسي 35 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 188332, "age": 19, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "teamTo": { "id": 154, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/154.png" } }, { "dateFrom": "2023-06-06T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 6, "id": 437601, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 110.44, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 154, "name": "بوروسيا دورتموند", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/154.png" }, "teamTo": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-07-18T00:00:00", "dateTo": "2023-06-03T00:00:00", "duration": null, "id": 437600, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 22, "teamFrom": { "id": 85, "name": "برمنجام سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/85.png" }, "teamTo": { "id": 154, "name": "بوروسيا دورتموند", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/154.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-06-23T00:00:00", "dateTo": "2020-07-16T00:00:00", "duration": null, "id": 437599, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 22, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 85, "name": "برمنجام سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/85.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2003-06-29T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/188332.png", "name": "جود بيلينجهام", "nationality": "إنجلترا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 154, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/154.png" }, "rumoredTransferSource": "ذا أثليتك" }المصدر: ذا أثليتك جود بيلينجهام 19 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 187910, "age": 25, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 313, "name": "سانت إيتيان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/313.png" }, "teamTo": { "id": 1, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" } }, { "dateFrom": "2019-12-29T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 437553, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 14, "teamFrom": { "id": 2228, "name": "إبينال", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2228.png" }, "teamTo": { "id": 313, "name": "سانت إيتيان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/313.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2018-12-29T00:00:00", "dateTo": "2019-12-29T00:00:00", "duration": null, "id": 437552, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 11, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 2228, "name": "إبينال", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2228.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1997-07-17T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/187910.png", "name": "جان فيليب كراسو", "nationality": "ألمانيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 1, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1.png" }, "rumoredTransferSource": "تقرير فرنسي" }المصدر: تقرير فرنسي جان فيليب كراسو 25 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 25332, "age": 28, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "teamTo": { "id": 237, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" } }, { "dateFrom": "2017-06-23T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 421426, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 210, "name": "موناكو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/210.png" }, "teamTo": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2015-01-11T00:00:00", "dateTo": "2017-06-21T00:00:00", "duration": null, "id": 421425, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": { "id": 332, "name": "بنفيكا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/332.png" }, "teamTo": { "id": 210, "name": "موناكو", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/210.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2014-12-21T00:00:00", "dateTo": "2014-12-22T00:00:00", "duration": null, "id": 421424, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 15, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 332, "name": "بنفيكا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/332.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1994-08-10T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/25332.png", "name": "بيرناردو سيلفا", "nationality": "البرتغال", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 237, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "rumoredTransferSource": "ليكيب" }المصدر: ليكيب بيرناردو سيلفا 28 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 188380, "age": 24, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "teamTo": { "id": 93, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/93.png" } }, { "dateFrom": "2019-12-29T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 420717, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 10, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1998-12-24T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/188380.png", "name": "أليكسيس ماك أليستر", "nationality": "الأرجنتين", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 93, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/93.png" }, "rumoredTransferSource": null } أليكسيس ماك أليستر 24 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 26876, "age": 32, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 89, "name": "تشيلسي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/89.png" }, "teamTo": { "id": 177, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/177.png" } }, { "dateFrom": "2016-07-07T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 420862, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 7, "teamFrom": { "id": 199, "name": "ليستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/199.png" }, "teamTo": { "id": 89, "name": "تشيلسي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/89.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2015-07-27T00:00:00", "dateTo": "2016-07-09T00:00:00", "duration": null, "id": 420861, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 14, "teamFrom": { "id": 307, "name": "كان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/307.png" }, "teamTo": { "id": 199, "name": "ليستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/199.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2013-06-24T00:00:00", "dateTo": "2015-07-27T00:00:00", "duration": null, "id": 420860, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 7, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 307, "name": "كان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/307.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1991-03-29T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/26876.png", "name": "نجولو كانتي", "nationality": "فرنسا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 177, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/177.png" }, "rumoredTransferSource": null } نجولو كانتي 32 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 31954, "age": 23, "career": [ { "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "teamFrom": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "teamTo": { "id": 110, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" } }, { "dateFrom": "2021-07-13T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 423685, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "teamTo": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-06-29T00:00:00", "dateTo": "2021-06-30T00:00:00", "duration": null, "id": 423684, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "teamTo": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2020-09-02T00:00:00", "dateTo": "2021-06-28T00:00:00", "duration": null, "id": 423683, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "teamTo": { "id": 137, "name": "ميلان", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/137.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-01-02T00:00:00", "dateTo": "2020-09-01T00:00:00", "duration": null, "id": 423682, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 21, "teamFrom": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "teamTo": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2017-07-17T00:00:00", "dateTo": "2018-12-29T00:00:00", "duration": null, "id": 423681, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 55, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 94, "name": "مانشستر سيتي", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/94.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1999-08-30T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/31954.png", "name": "براهيم دياز", "nationality": "إسبانيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 110, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "rumoredTransferSource": "ماركا" }المصدر: ماركا براهيم دياز 23 عاما انتهاء إعارة تعليقات
 • { "id": 209078, "age": 21, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "teamTo": { "id": 83, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/83.png" } }, { "dateFrom": "2023-03-15T00:00:00", "dateTo": null, "duration": 4, "id": 436005, "transferType": "تجديد", "renew": true, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2022-01-11T00:00:00", "dateTo": "2023-03-14T00:00:00", "duration": null, "id": 436004, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 25, "teamFrom": { "id": 762, "name": "غيرمينال بيرسخوت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/762.png" }, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-08-27T00:00:00", "dateTo": "2022-01-08T00:00:00", "duration": 1, "id": 436003, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "teamTo": { "id": 762, "name": "غيرمينال بيرسخوت", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/762.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2021-01-27T00:00:00", "dateTo": "2021-08-26T00:00:00", "duration": 4.5, "id": 436002, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 6.02, "shirt": 25, "teamFrom": { "id": 2235, "name": "انديبيندانتي سانتا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2235.png" }, "teamTo": { "id": 1426, "name": "برايتون", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/1426.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2019-12-25T00:00:00", "dateTo": "2021-01-25T00:00:00", "duration": null, "id": 436001, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": 55, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 2235, "name": "انديبيندانتي سانتا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/2235.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "2001-11-02T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/209078.png", "name": "مويسيس كايسيدو", "nationality": "الإكوادور", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 83, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/83.png" }, "rumoredTransferSource": "ميرور" }المصدر: ميرور مويسيس كايسيدو 21 عاما انتقال تعليقات
 • { "id": 27084, "age": 27, "career": [ { "transferType": "انتقال", "renew": false, "teamFrom": { "id": 13013, "name": "لاعب حر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13013.png" }, "teamTo": { "id": 237, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" } }, { "dateFrom": "2023-06-03T00:00:00", "dateTo": null, "duration": null, "id": 437455, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "teamTo": { "id": 13013, "name": "لاعب حر", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/13013.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2016-06-24T00:00:00", "dateTo": "2023-06-02T00:00:00", "duration": null, "id": 437454, "transferType": "انتهاء إعارة", "renew": false, "position": "مهاجم", "price": null, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 119, "name": "إسبانيول", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/119.png" }, "teamTo": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2015-08-12T00:00:00", "dateTo": "2016-06-22T00:00:00", "duration": null, "id": 437453, "transferType": "إعارة", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "teamTo": { "id": 119, "name": "إسبانيول", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/119.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2015-06-24T00:00:00", "dateTo": "2015-08-13T00:00:00", "duration": null, "id": 437452, "transferType": "انتقال", "renew": false, "position": "وسط", "price": 4.15, "shirt": 20, "teamFrom": { "id": 121, "name": "ريال مايوركا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/121.png" }, "teamTo": { "id": 110, "name": "ريال مدريد", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/110.png" }, "wage": null }, { "dateFrom": "2014-06-23T00:00:00", "dateTo": "2015-06-23T00:00:00", "duration": null, "id": 437451, "transferType": "انتقال حر", "renew": false, "position": "وسط", "price": null, "shirt": null, "teamFrom": null, "teamTo": { "id": 121, "name": "ريال مايوركا", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/121.png" }, "wage": null } ], "dateOfBirth": "1996-01-21T00:00:00", "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Person/medium/27084.png", "name": "ماركو أسينسيو", "nationality": "إسبانيا", "statistics": { "goals": 0, "yellowCards": 0, "redCards": 0, "played": 0, "minutesPlayed": 0, "playerChampionshipStatistics": [] }, "type": "لاعب", "team": { "id": 237, "image": "https://semedia.filgoal.com/Photos/Team/Medium/237.png" }, "rumoredTransferSource": "سكاي " }المصدر: سكاي ماركو أسينسيو 27 عاما انتقال تعليقات
اسم اللاعبمن - إلىالسعرالسنالعقدانتهاءالإعجاباتالتعليقاتالمزيد
أحمد سعد
منسوهاجالىالمدينة المنورة
السعر
السن33
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
لاندينج بادجي
منالىبيكيني
السعر
السن19
العقدانتقال حر
إنتهاء2023
تعليقات
ديفيز فاسكيز
منجوارانيالىميلان
السعر
السن25
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
أنخل دي ماريا
منيوفنتوسالىلاعب حر
السعر
السن35
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
جاك باتلاند
منلاعب حرالىجلاسكو رينجرز
السعر
السن30
العقدانتقال
إنتهاء2027
تعليقات
جود بيلينجهام
منبوروسيا دورتموندالىريال مدريد
السعر
السن19
العقدانتقال
إنتهاء2029
تعليقات
زلاتان إبراهيموفيتش
منميلانالىمعتزل
السعر
السن41
العقداعتزال
إنتهاء2023
تعليقات
كريم بنزيمة
منلاعب حرالىالاتحاد
السعر
السن35
العقدانتقال
إنتهاء2026
تعليقات
نامباليس ميندي
منليستر سيتيالىلاعب حر
السعر
السن29
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
ريان بيرتراند
منليستر سيتيالىلاعب حر
السعر
السن33
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
أيوزي بيريز
منليستر سيتيالىلاعب حر
السعر
السن29
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
رامي بن سبعيني
منلاعب حرالىبوروسيا دورتموند
السعر
السن28
العقدانتقال
إنتهاء2027
تعليقات
دانييل أمارتي
منليستر سيتيالىلاعب حر
السعر
السن28
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
شالار سوينجو
منليستر سيتيالىلاعب حر
السعر
السن27
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
ليونيل ميسي
منباريس سان جيرمانالىلاعب حر
السعر
السن35
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
إدين هازارد
منريال مدريدالىلاعب حر
السعر
السن32
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
ماركو أسينسيو
منريال مدريدالىلاعب حر
السعر
السن27
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
ماريانو دياز
منريال مدريدالىلاعب حر
السعر
السن29
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
ماريو جوتسه
منآينتراخت فرانكفورتالىآينتراخت فرانكفورت
السعر
السن31
العقدتجديد
إنتهاء2026
تعليقات
جيسي لينجارد
مننوتينجهام فورستالىلاعب حر
السعر
السن30
العقدانتقال
إنتهاء2023
تعليقات
© 2020 ميركاتو في الجول دوت كوم يتم تطويره و ادارته بواسطة اعلن معنا